doc Ö Bernhard een verborgen geschiedenis ¸ Hardcover â annejet van der zijl

ebook Bernhard een verborgen geschiedenis

doc Ö Bernhard een verborgen geschiedenis ¸ Hardcover â annejet van der zijl â ❮PDF / Epub❯ ☆ Bernhard een verborgen geschiedenis Author Annejet van der Zijl – Dcmdirect.co.uk Na met veel succes de mens achter 'schaduwkoningin' Annie MG Schmidt achterhaald tMet een heel volk aan zijn voeten De ogenschijnlijk ongrijpbare Bernhard betaalde wel een prijs voor keuzes die hij maakte en als er iets is wat dit boek duidelijk maakt dan is het wel dat hij veel minder dan hij deed voorkomen de regisseur is geweest van zijn eigen leven In dit boek lezen we vooral veel nieuws over de jeugdjaren van Bernhard en daaruit komt de verklaring naar voren van de man die hij zou worden Zijn ouders en dan vooral zijn vader heeft zich tot het uiterste ingespannen om de Biesterfeld tak van de Lippe familie op te stoten in de vaart der volkeren Ze werden een beetje met de nek aangekeken en met veel inzet trots en soms geluk slaagde Bernhards vader erin om geld aanzien en positie te verwerven al bleef het een kwetsbaar evenwicht Toen Bernhard opgroeide was het tij eer gekeerd in nadelige zin en was er weinig over Wellicht maakte juist dat het nodig voor de jonge Bernhard om een mythe om zich heen te weven Dat heeft hij tot het eind van zijn leven gedaan Door zijn moeder werd hij blijkbaar op handen gedragen en ook dat droeg bij aan zijn karakter De oorlog bood bovendien de mogelijkheid om uit te groeien tot een nationale held en daarmee kon Bernhard zich vrijwel alles veroorloven wat hij wilde Toen hij na die tijd weer heel wat stappen terug moest zetten moet dat moeilijk zijn geweest voor hem Ik vermoed dat hij inmiddels zelf was gaan geloven in de hele leugens en de halve waarheden die hij vertelde over zijn verleden Wat ik een beetje jammer vond aan dit boek is dat Annejet van der Zijl haar antipathie jegens Bernhard niet kon verhullen Iets meer distantie zou een betere biografie hebben opgeleverd Dat gezegd hebbende het bleef een plezierig boek om te lezen

epub æ Bernhard een verborgen geschiedenis ð Annejet van der Zijl

Na met veel succes de mens achter 'schaduwkoningin' Annie MG Schmidt achterhaald te hebben waagt Van der Zijl zich nu aan een zoektocht naar de waarheid achter de mythe Bernhard Vijf jaar lang Bernhard een eBook #180 werkte ze als een archeologe op zoek naar een met allerl Annejet van de Zeijl maakt in haar proefschrift een ding volstrekt duidelijk het beeld dat de meeste mensen van Bernard hebben en dat gold ook voor mij heeft niets met de werkelijkheid te maken Dit beeld is bewust gecreëerd door Bernard en door mensen in zijn staf die een uitstekend gevoel hadden voor PR Het is een sprookje bedoeld om Bernard mateloos populair en in de praktijk vrijwel ontastbaar te maken terwijl tegelijkertijd alle “smetten” uit zijn levensverhaal worden weggepoetstAls van de Zeijl alle mythes en onwaarheden heeft ontmaskerd blijft een beeld over van Bernard dat vrij onthutsend is een over het paard getilde verwende playboy een “golddigger” die Juliana uitsluitend trouwt voor haar geld en haar later openlijk en meerdere malen bedriegt met ander vrouwen een jongen die vanuit zijn achtergrond weinig opheeft met democratie of zelfs moraliteit “Morals are for the poor” en des te meer met snelle auto’s Die zoals zovelen uit zijn generatie teleurgesteld is door de “oude mannen” van de Weimar Republiek maar enthousiast wordt van de jonge NSDAP en diens fanatieke leider die wel dingen voor elkaar krijgt Die langdurig en overtuigd lid wordt van de SA waar hij de kans krijgt om zijn voorliefde voor auto’s en vliegtuigen uit te leven Een opportunist die vrijwel alleen zijn eigen belang nastreeft met maar één echte loyaliteit die aan zijn moeder een vrouw die door van de Zeijl wordt omschreven als iemand die haar hele leven gewend was om in alles haar zin te krijgenVan de Zeijl spreekt geen oordeel uit maar laat dat aan de lezer over In een aantal gevallen legt ze uit dat de ideeën en het handelen van Bernard heel normaal waren in het milieu verarmde aristocratie en de tijd Interbellum in Duitsland waarin hij opgroeide

Annejet van der Zijl ð Bernhard een verborgen geschiedenis epub

Bernhard een verborgen geschiedenisEi dwaalsporen en ingenieuze afleidingsmanoeuvres omgeven farao Het resultaat is een verhaal van faustiaanse allure Een astmatisch gepest jongetje met louter onvoldoendes voor sport dat zich wist te transformeren tot het summum van mannelijkheid een geallieerde oorlogsheld Een topbiografie van Annejet van der Zijl Het verhaal van Prins Berhard is compleet en voorzien van zijn steeds weer veranderende context En bovendien ook nog heel goed leesbaar De beste biografie die ik ooit gelezen heb