MOBI » DOC آقای سفیرFREE Ü DCMDIRECT

DOC آقای سفیر

MOBI » DOC آقای سفیر FREE Ü DCMDIRECT õ ➹ [Read] ➵ آقای سفیر By Javad Zarif ➼ – Dcmdirect.co.uk محمدجواد ظریف در خانوادهٔ تاجر مذهبی سنتی به سال ۳۸ در تهران متولد شد دبستان و دبیرستان علوی استعداد محمدجواد ظریف در خانوادهٔ تاجر مذهبی سنتی به سال ۳۸ در تهران متولد شد دبستان و دبیرستان علوی استعداد سخنوری او را شکوفا کرد و به‌رغم خواست خانواده و رسم مدرسهٔ علوی مانند بسیاری دیگر از محصلان این مجموعهٔ دینی ـ آموزشی به سیاست روی آورد پیش از پایان تح درباره کتاباین نوشتار، نه بسان سنت تذکره‌نویسی در پی ذکر نیک و بد آدمیان و بالمآل قضاوت درباره سرشت و سرنوشت آنان، و نه به‌مانند آنچه که این روزها به «طرح‌های تاریخ شفاهی» شهره‌اند، در پی ثبت و ضبط خاطراتِ صِرف یک چهره سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی است؛ اگرچه رگه‌هایی از آنچه گفته شد را با خود دارد اما بیش از همه در پی چگونگی فهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پهنه تجربه تاریخی آن است؛ تجربه‌ای که گاه در مقام الگو و عمل، متعارض و مبهم ظاهر می‌شود و از این زاویه سؤالات و حتی شایعاتِ فراوانی برمی‌انگیزد از این رهگذر، ظهورِ گاه و بی‌گاه شخصیت‌ها و افراد برجسته در صحنه نمایش روابط و سیاست خارجی ایران و تأثیر این حضور در تأمین منافع و حفظ و استمرار موجودیت ملی چنان نزدِ اهل فن آشکار است که نیاز چندانی بر افزودن تصدیق بر محلِ صدقِ این گزاره باقی نمی‌ماند

Javad Zarif Û آقای سفیر KINDLE

صیلات دبیرستانی راهی امریکا شد و پس از اتمام کالج به تحصیل در رشتهٔ کامپیوتر پرداخت در امریکا به انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی شمال امریکا در برکلی پیوست پس از پیروزی انقلاب رشتهٔ روابط بین‌الملل را برای ادامهٔ تحصیل انتخاب کرد در همان ایام تحصیل ابت کتاب جالبی بودنکته ای که درخواندن این کتاب جالب بوداین است که درامور دیپلماتیک هرجا شکستی در کار است وی آن رابه دیگران منتسب می نماید وپیروزی ها را دستاورد خود می داند

KINDLE ´ آقای سفیر Û Javad Zarif

آقای سفیردا به ضرورت ماه‌های اول انقلاب در کنسولگری ایران در سانفرانسیسکو و سپس به صورت کارمند محلی و بعدها در قامت دیپلماتی تمام‌عیار فعالیت دیپلماتیک خود را تا مقام سفارت در نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک دنبال کردمصاحبهٔ محمدمهدی راجی با دکت تو این مدت که در اوقات فراغت و بیکاری کتابفروشی که متوسط روزی نیم ساعت هم بیشتر نمیشد کتابای زیادی رو مزه کردم داستان برای من دقت می طلبید که با اومدن گاه و بیگاه مشتری های کتابخون امکانش نبود فلسفه و علوم سیاسی که بدتر شعر خوب بود اما در حال و هوای شعرخواندن نبودم تا اینکه کتاب آقای سفیر را دیدم مصاحبه و زندگینامه نوشت ها مناسب ترین نوع کتاب برای خواندن یک کتابفروش هستن در وصف کتاب هم همین بس که آشنایی با جزئیات بسیاری از مذاکرات و منش تحسین برانگیز افرادی مثل دکتر ظریف به دل من و کلی از مخاطبان کتابفروشی که کتاب را در دست من دیدند و مایل به خواندنش شدند، نشست